Fall_Back.jpg
Ambition.jpg
Nolgarden.jpg
Fall_Back.jpg

Fastighetsbolaget som förenklar människors vardag


SCROLL DOWN

Fastighetsbolaget som förenklar människors vardag


 

Hembo fastighetsbolag äger och förvaltar hyresfastigheter, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Som en del inom vår fastighetsförvaltning ingår även projektering och uppförande av fastigheter och andra byggprojekt.

 
Ambition.jpg

Vår ambition


Vår ambition är att förenkla människors vardag. Vägen dit går genom att vi aktivt jobbar med våra kärnvärden, delaktighet, enkelhet, tydlighet och nytänk. Det är så vi säkerställer att vi bidrar till utvecklingen av goda, långsiktiga samhällen.

Vår ambition


Vår ambition är att förenkla människors vardag. Vägen dit går genom att vi aktivt jobbar med våra kärnvärden, delaktighet, enkelhet, tydlighet och nytänk. Det är så vi säkerställer att vi bidrar till utvecklingen av goda, långsiktiga samhällen.

NÅGRA exempel på Hembos fastighetsbestånd

 
 
 
 
Nolgarden.jpg

Gemensamt bygger vi goda samhällen


Gemensamt bygger vi goda samhällen


 

Hembo – Ett företag inom Nolgårdenkoncernen


Förvaltnings- och holdingbolaget Nolgården äger och förvaltar verksamheter inom främst handel och fastigheter. Koncernens samtliga bolag drivs utifrån en tydlig, gemensam värdegrund.

Genom delaktighet, enkelhet, tydlighet och nytänk bygger vi samhällen med hållbar utveckling för både näringslivet och individen.

 
 
 
Verksamhets Logos_Nolgarden.jpg

Klicka nedan för mer information om våra respektive verksamheter.
Hembo / VimpelnMaxi AlingsåsEdiths Kök / Sjöstaden / Restaurang Beach / Restaurang Sjöö