Hembo – Ett företag inom Nolgårdenkoncernen

Förvaltnings- och holdingbolaget Nolgården äger och förvaltar verksamheter inom främst handel och fastigheter. Koncernens samtliga bolag drivs utifrån en tydlig, gemensam värdegrund.

Genom delaktighet, enkelhet, tydlighet och nytänk bygger vi samhällen med hållbar utveckling för både näringslivet och individen.